Zawód PRZYSZŁOŚCI. Nowoczesne kształcenie. Rozwój zainteresowań.

Zapewniamy dobry start w Twoją przyszłość. Oferujemy wysokiej jakości nauczanie w zawodach:

TECHNIK INFORMATYK – klasa E-SPORTOWA, TECHNIK PROGRAMISTA – klasa E-SPORTOWA

Zajęcia dodatkowe: grafika komputerowa, cyberbezpieczeństwo, animacja.

Nie interesujesz się informatyką? Pasjonatom muzyki, obróbki dźwięku oferujemy nauczanie w zawodzie TECHNIK REALIZACJI NAGRAŃ

Interesujesz się nagłośnieniem i oświetleniem scenicznym? Zawód TECHNIK REALIZACJI NAGŁOŚNIEŃ to kierunek dla Ciebie!

Miłośnicy gastronomii i żywienia zdobędą atrakcyjny zawód TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH – dietetyka.

Masz zdolności manualne, poczucie piękna, lubisz precyzję? Nauka zawodu TECHNIK USŁUG FRYZJERSKICH – kosmetyka zapewni rozwój zdolności i dobrą pracę.

Gwarantujemy:

 • Wykwalifikowaną kadrę nauczycieli.
 • Praktyki zawodowe w prestiżowych firmach informatycznych.
 • Nowoczesne pracownie informatyczne, multimedialne, gastronomiczne, fryzjerskie, montażu dźwięku, nagłośnień , e-sportową .
 • Rozszerzoną naukę języków obcych.
 • Zagraniczną mobilność zawodową – program Erasmus plus.
 • Dodatkowe zajęcia zgodne z Twoimi zainteresowaniami.
 • Kameralne klasy.
 • Doskonałą lokalizację szkoły – Centrum Warszawy.

Nasza szkoła nie wprowadziła progów punktowych.

O przyjęciu do szkoły decyduje ocena z zachowania, rozmowa kwalifikacyjna przeprowadzona przez Dyrektora szkoły z kandydatem i rodzicami/opiekunami oraz kolejność zgłoszeń.
Liczba miejsc w każdej klasie jest ograniczona. Klasy max. 16 osobowe.

Krok 1.

Przesłanie na adres mejlowy rekrutacja@zdz.edu.pl podania i listu motywacyjnego.

Podanie PDF

List motywacyjny PDF

Krok 2.

Złożenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej wraz z wynikami uzyskanymi z egzaminu ósmoklasisty oraz 2 zdjęć legitymacyjnych, zaświadczenia lekarskiego od lekarza medycyny pracy stwierdzającego brak przeciwwskazań do podjęcia nauki.

W celu złożenia kompletu dokumentów prosimy o kontakt telefoniczny z sekretariatem szkoły tel. 786 982 711, 22 831 74 30, 22 831 00 81 w. 118.

Krok 3.

Rozmowa kwalifikacyjna.

Nasze Technikum nie wprowadziło progów punktowych. O przyjęciu do szkoły decyduje pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej oraz ocena zachowania uzyskana na koniec ósmej klasy.

Spotkania rekrutacyjne z dyrektorem szkoły dla kandydatów i rodziców lub opiekunów odbywać będą się indywidualnie po umówieniu się pod numerem 786 982 711, 22 831 74 30, 22 831 00 81 w. 118.

Liczba miejsc w każdej klasie jest ograniczona. Klasy max. 16 osobowe.

Krok 4.

Podpisanie umowy dotyczącej warunków kształcenia i wpłata wpisowego na konto szkoły.

Komplet dokumentów:

OPŁATY

WPISOWE: 400 zł.

CZESNE W KLASIE I – IV: 400 zł płatne przez 12 miesięcy

CZESNE W KLASIE V: 400 zł płatne przez 10 miesięcy

zawody:

 • TECHNIK USŁUG FRYZJERSKICH – kosmetyka
 • TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH – dietetyka

WPISOWE: 650 zł.

CZESNE W KLASIE I-IV: 650 zł płatne przez 12 miesięcy

CZESNE W KLASIE V: 650 zł płatne przez 10 miesięcy

zawody:

 • TECHNIK REALIZACJI NAGRAŃ
 • TECHNIK REALIZACJI NAGŁOŚNIEŃ
 • TECHNIK INFORMATYK – klasa E-SPORTOWA
 • TECHNIK PROGRAMISTA – klasa E-SPORTOWA

Opłaty prosimy regulować:
PRZELEWEM na konto ZDZ
Zakład Doskonalenia Zawodowego (organ prowadzący)
00-252 Warszawa, ul. Podwale 13

Nr konta: 36 1240 1138 1111 0000 0209 4405
Tytuł wpłaty:
Imię i nazwisko ucznia, technikum, opłata za m-c:……….

W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy
REKRUTACJA@zdz.edu.pl
tel.: 786 982 711, 22 831 74 30, 22 831 00 81 w. 118