Nauka w Niepublicznym Technikum Usługowym Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Warszawie trwa 5 lat.
Drugi język obcy niemiecki
Rozszerzenia: język angielski

KWALIFIKACJE WYODRĘBNIONE W ZAWODZIE – TECHNIK REALIZACJI NAGRAŃ

  • AUD.08. Montaż dźwięku
  • AUD.09. Realizacja nagrań dźwiękowych

CELE KSZTAŁCENIA

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik realizacji nagrań powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych:

W zakresie kwalifikacji AUD.08. Montaż dźwięku:

  • wykonywania montażu materiału dźwiękowego;
  • przetwarzania i archiwizacji materiału dźwiękowego.

W zakresie kwalifikacji AUD.09. Realizacja nagrań dźwiękowych:

  • rejestrowania materiału dźwiękowego;
  • wykonywania postprodukcji materiału dźwiękowego;
  • wykorzystania systemu MIDI.

Miejsce realizacji praktyk zawodowych: studia nagraniowe, studia montażowe, masteringowe i postprodukcji dźwięku, studia radiowe i telewizyjne, teatry, ośrodki upowszechniania kultury.

Dodatkowe korzyści z nauki w szkole ZDZ

Podczas nauki w naszej szkole poznasz m. in. zasady akustyki i elektroakustyki, elementy toru fonii, montaż dźwięku. Realizacji nagrań i nagłośnień będziesz się uczył w nowocześnie wyposażonych pracowniach. Zajęcia w szkole prowadzą wieloletni praktycy w zawodzie.