• Matura
  • Egzamin Zawodowy
  • Praktyki zawodowe
  • Legitymacja szkolna
  • Dziennik elektroniczny
  • Wzory dokumentów

Nasza szkoła podpisała porozumienie z Ministerstwem Cyfryzacji. Tym samym możemy naszym uczniom wydać dokument elektroniczny – mLegitymacja.

Dokument elektroniczny – mLegitymacja szkolna ma taką samą funkcję i moc prawną jak legitymacja wydana w wersji papierowej lub w postaci plastikowej karty (e-legitymacji). Za pomocą usługi mLegitymacja szkolna można:

  • potwierdzić, że jest się uczniem danej szkoły,
  • skorzystać z ulg i zwolnień, które przysługują po okazaniu legitymacji.

Dzięki mLegitymacji możesz zapomnieć o noszeniu tradycyjnego dokumentu. To tradycyjna legitymacja szkolna, ale wyświetlana na ekranie Twojego telefonu (wg gov.pl). Wydanie i anulowanie mLegitymacji jest bezpłatne!

Regulamin usługi mLegitymacja szkolna w Aplikacji mObywatel.

Matura

Egzamin Zawodowy

Praktyki zawodowe

Legitymacja szkolna

Dziennik elektroniczny

Wzory dokumentów