Nauka w Niepublicznym Technikum Usługowym Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Warszawie trwa 5 lat.
Drugi język obcy niemiecki
Rozszerzenia: język angielski

KWALIFIKACJE WYODRĘBNIONE W ZAWODZIE – TECHNIK REALIZACJI NAGŁOŚNIEŃ

  • AUD.06. Obsługa sceny
  • AUD.07. Realizacja nagłośnień

CELE KSZTAŁCENIA

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik realizacji nagłośnień powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych:

W zakresie kwalifikacji AUD.06. Obsługa sceny:

  • konfigurowania systemów scenicznych;
  • obsługiwania systemów scenicznych.

W zakresie kwalifikacji AUD.07. Realizacja nagłośnień:

  • konfigurowania systemów nagłośnieniowych;
  • obsługiwania systemów nagłośnieniowych

Miejsce realizacji praktyk zawodowych: teatry, opery, domy kultury i firmy nagłośnieniowe lub oświetleniowe.

Dodatkowe korzyści z nauki w szkole ZDZ

Podczas nauki w naszej szkole poznasz m. in. zasady akustyki i elektroakustyki, elementy toru fonii, montaż dźwięku. Realizacji nagrań i nagłośnień będziesz się uczył w nowocześnie wyposażonych pracowniach. Zajęcia w szkole prowadzą wieloletni praktycy w zawodzie.