Nauka w Niepublicznym Technikum Usługowym Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Warszawie trwa 5 lat.
Drugi język obcy niemiecki
Rozszerzenia: język angielski

Ilość osób w klasie: 16

KWALIFIKACJA WYODRĘBNIONA W ZAWODZIE TECHNIK PROGRAMISTA

 • INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych,
 • INF.04. Projektowanie, programowanie i testowanie aplikacji.

CELE KSZTAŁCENIA

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik programista po zakończeniu nauki powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • tworzenia i administracji stronami WWW;
 • tworzenia, administracji i użytkowania relacyjnych baz danych;
 • programowania aplikacji internetowych;
 • tworzenia i administracji systemami zarządzania treścią.
 • projektowania, programowania i testowania zaawansowanych aplikacji webowych;
 • projektowania, programowania i testowania aplikacji desktopowych;
 • projektowania, programowania i testowania aplikacji mobilnych.

W programie nauczania zawodowego m.in.:

 • Projektowanie i tworzenie stron internetowych
 • Projektowanie i administrowanie bazami danych
 • Programowanie aplikacji internetowych
 • Pracownia stron internetowych
 • Pracownia baz danych
 • Pracownia aplikacji internetowych
 • Projektowanie oprogramowania
 • Podstawy programowania
 • Programowanie obiektowe
 • Programowanie aplikacji mobilnych
 • Zaawansowane aplikacje webowe
 • Testowanie i dokumentowanie aplikacji
 • Pracownia projektowania oprogramowania
 • Pracownia podstaw programowania
 • Pracownia programowania obiektowego
 • Pracownia programowania aplikacji mobilnych
 • Pracownia zaawansowanych aplikacji webowych
 • Pracownia testowania i dokumentowania aplikacji

Miejsca, w których będziesz mógł podjąć pracę

Po ukończeniu naszej szkoły i zadaniu egzaminu zawodowego możesz znaleźć zatrudnienie m. in.: w firmach realizujących projekty programistyczne, graficzne i webowe, jako twórca programów komputerowych, baz danych i aplikacji internetowych, jako tester oprogramowania, pozycjoner stron WWW, konsultant, w firmach przetwarzających dane, tworzących programy sterujące zewnętrznymi urządzeniami połączonymi z komputerem.

Dodatkowe korzyści z nauki w szkole ZDZ

Podczas nauki w naszej szkole uczniowie kształcący się w zawodzie technik programista, oprócz realizacji zajęć obowiązkowych, wynikających z programu nauczania w ramach specjalizacji e – sportowej mogą rywalizować w grach komputerowych – w tzw. „e-sporcie”. W ramach zajęć e-sportowych uczniowie mogą brać udział w rozgrywkach gier komputerowych.

Zajęcia e-sportowe skupiają się poza rywalizacją w e-sporcie również na:

 • nauce taktyk i odpowiednich zachowań w grach komputerowych;
 • treningach w wspólnym gronie oraz z profesjonalnymi graczami;
 • wyjazdach na wydarzenia e-sportowe, m.in.: na turnieje wojewódzkie i ogólnopolskie.