PRZEDMIOTY OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

 • Język polski
 • Język angielski
 • Język niemiecki
 • Filozofia
 • Historia
 • Wiedza o społeczeństwie
 • Podstawy przedsiębiorczości
 • Geografia
 • Biologia
 • Chemia
 • Fizyka
 • Matematyka
 • Informatyka
 • Wychowanie fizyczne
 • Edukacja dla bezpieczeństwa
 • Zajęcia z wychowawcą

PRZEDMIOTY ZAWODOWE

 • Projektowanie i tworzenie stron internetowych
 • Projektowanie i administrowanie bazami danych
 • Programowanie aplikacji internetowych
 • Pracownia stron internetowych
 • Pracownia baz danych
 • Pracownia aplikacji internetowych
 • Projektowanie oprogramowania
 • Podstawy programowania
 • Programowanie obiektowe
 • Programowanie aplikacji mobilnych
 • Zaawansowane aplikacje webowe
 • Testowanie i dokumentowanie aplikacji
 • Pracownia projektowania oprogramowania
 • Pracownia podstaw programowania
 • Pracownia programowania obiektowego
 • Pracownia programowania aplikacji mobilnych
 • Pracownia zaawansowanych aplikacji webowych
 • Pracownia testowania i dokumentowania aplikacji