Niepubliczne Technikum Usługowe w ZDZ w Warszawie ze specjalizacją e – sportową proponuje poza kształceniem ogólnym i zawodowym przygotowującym do egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie technik informatyk oraz technik programista, rozszerzenie programu nauczania o dodatkowy przedmiot i zajęcia w zakresie e-sportu.

Trening e-sportowy (2 godziny tygodniowo, zajęcia teoretyczne i praktyczne)

Wybrane zagadnienia tematyczne:

 • nauka podejmowanie decyzji oraz komunikacji w oparciu o wybrane gry komputerowe,
 • historia e-sportu,
 • psychologia w e-sporcie,
 • podstawy treningu indywidualnego i drużynowego,
 • taktyki na mapach,
 • trening liderski,
 • sposoby radzenia sobie ze stresem.

W ramach zajęć e-sportowych uczniowie będą mogli brać udział w rozgrywkach w takich grach, jak: Counter-Strike:Global Offensive, League of Legends, Heartstone, Starcraft 2, Fifa17*

*O wyborze gier komputerowych wprowadzonych do sytemu zajęć decydować będzie liczba zainteresowanych określoną grą komputerową.

DODATKOWO, UCZNIOWIE BĘDĄ MOGLI:

 • uczestniczyć w wydarzeniach e-sportowych : turnieje wojewódzkie/ ogólnopolskie,
 • uczestniczyć w organizacji imprez e – sportowych,
 • uczestniczyć w realizacji transmisji on – line, produkcji TV i streamingu wydarzeń e – sportowych.

Uczniowie otrzymają koszulki drużynowe z nadrukiem oraz logotypem drużyny.

ZDOBYTE UMIEJĘTNOŚCI

 • poprawa komunikacji międzyludzkiej,
 • wykształcenie wewnętrznej motywacji,
 • umiejętność szybkiego podejmowania decyzji,
 • umiejętność nauki na własnych błędach,
 • umiejętność logicznego myślenia i analizy,
 • umiejętność radzenia sobie ze stresem,
 • wyszkolenie indywidualne ruchowe i taktyczne,
 • nauka prowadzenia gry.

PRZYKŁADOWE PERSPEKTYWY ZAWODOWE

 • profesjonalni gracze e – sportowi,
 • trenerzy e – sportowi,
 • dziennikarze e – sportowi,
 • organizatorzy imprez e- sportowych,
 • komentatorzy e – sportowi,
 • sędziowie e – sportowi,
 • analitycy e – sportowi,
 • redaktorzy serwisów internetowych związanych z e – sportem.

KADRA DYDAKTYCZNA

Kadrę nauczycielską w klasie ze specjalizacją e – sportową stanowią trenerzy e-sportowi oraz nauczyciele, którzy dodatkowo będą rozwijać wiedzę z dziedziny sportów elektronicznych.