PRZEDMIOTY OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

 • Język polski
 • Język angielski
 • Język niemiecki
 • Plastyka
 • Historia
 • Wiedza o społeczeństwie
 • Podstawy przedsiębiorczości
 • Geografia
 • Biologia
 • Chemia
 • Fizyka
 • Matematyka
 • Informatyka
 • Wychowanie fizyczne
 • Edukacja dla bezpieczeństwa
 • Zajęcia z wychowawcą

PRZEDMIOTY ZAWODOWE

 • Język angielski w gastronomii
 • Planowanie żywienia człowieka i produkcji gastronomicznej
 • Pracowania usług i obsługi konsumenta
 • Pracownia planowania żywienia i organizacji gastronomii
 • Procesy technologiczne w gastronomii
 • Technologia gastronomiczna
 • Usługi gastronomiczne i cateringowe
 • Wyposażenie i zasady bezpieczeństwa w gastronomii
 • Zasady żywienia

PRAKTYKI ZAWODOWE