PRZEDMIOTY OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

 • Język polski
 • Język angielski
 • Język niemiecki
 • Filozofia
 • Historia
 • Wiedza o społeczeństwie
 • Podstawy przedsiębiorczości
 • Geografia
 • Biologia
 • Chemia
 • Fizyka
 • Matematyka
 • Informatyka
 • Wychowanie fizyczne
 • Edukacja dla bezpieczeństwa
 • Zajęcia z wychowawcą

PRZEDMIOTY ZAWODOWE

 • Język angielski w informatyce
 • Urządzenia techniki komputerowej
 • BHP
 • Systemy operacyjne
 • Lokalne sieci komputerowe
 • Montaż i eksploatacja urządzeń techniki komputerowej
 • Administrowanie systemami operacyjnymi
 • Montaż, konfiguracja i naprawa lokalnych sieci komputerowych
 • Język angielski w informatyce
 • Bazy danych
 • Witryny i aplikacje internetowe
 • Tworzenie i zarządzanie bazami danych

PRAKTYKI ZAWODOWE