Nauka w Policealnym Studium Nagrań Dźwiękowych trwa 2 lata (4 semestry).
Zajęcia odbywają się w trybie dziennym

 • poniedziałek – piątek w godzinach 8.15-16.25

Zajęcia odbywają się w trybie zaocznym,

 • piątek w godzinach 16.00-21.00,
 • soboty w godzinach 8.30-18.00, razem 11 zjazdów.

Semestr zaczyna się we wrześniu 2023 r.

Wymiar godzin w dwuletnim cyklu nauki wynosi 700 godzin + 280 godzin praktyki zawodowej.

Zajęcia prowadzone są w formie zajęć praktycznych i studiu nagrań, pracowni montażu dźwięku oraz pracowni nagłośnień, w grupach 12 osobowych.

Pod koniec semestru II słuchacze przystępują do państwowego egzaminu zawodowego z kwalifikacji AUD.08. Montaż dźwięku, a w trakcie semestru IV do egzaminu zawodowego z kwalifikacji AUD.09. Realizacja nagrań dźwiękowych.

Po ukończeniu szkoły słuchacze uzyskują tytuł zawodowy technik realizacji nagrań /suplement w języku angielskim Europass.

Słuchacze mogą korzystać ze szkolnego studia nagrań poza godzinami zajęć, jak również z pracowni nagłośnień, która może być salą prób.

W programie nauczania m.in.:

 • Podstawy realizacji nagrań i nagłośnień
 • Edycja zarejestrowanego materiału dźwiękowego
 • Authoring dźwięku
 • Archiwizacja dźwięku
 • Przygotowanie do rejestracji dźwięku
 • Mikrofonizacja i odbiór sygnałów bezpośrednich
 • Rejestracja dźwięku
 • Miksowanie dźwięku
 • Przetwarzanie dźwięku
 • Obsługa urządzeń, oprogramowania i instrumentów systemu MIDI

Czesne wynosi 399 zł miesięcznie,

 • płatne przez 10 miesięcy w roku szkolny,
 • nie pobieramy opłaty wpisowego,
 • wszystkie egzaminy są bezpłatne.

CELE KSZTAŁCENIA

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik realizacji nagrań powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych:

W zakresie kwalifikacji AUD.08. Montaż dźwięku:

 • wykonywania montażu materiału dźwiękowego;
 • przetwarzania i archiwizacji materiału dźwiękowego.

W zakresie kwalifikacji AUD.09. Realizacja nagrań dźwiękowych:

 • rejestrowania materiału dźwiękowego;
 • wykonywania postprodukcji materiału dźwiękowego;
 • wykorzystania systemu MIDI.

Wydajemy legitymacje szkole oraz zaświadczenia do ZUS itp.

Miejsca, w których będziesz mógł podjąć pracę

Po ukończeniu naszej szkoły możesz znaleźć zatrudnienie w studiach nagrań, stacjach radiowych i telewizyjnych, studiach postprodukcji filmowej, przy produkcji nagrań muzycznych, przygotowaniu efektów dźwiękowych i nagrań lektorskich. Jak również będziesz przygotowany do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.