Nauczyciele mogą uzyskać 4 stopnie awansu zawodowego w naszej szkole:

  • Nauczyciel stażysta
  • Nauczyciel kontraktowy
  • Nauczyciel mianowany
  • Nauczyciel dyplomowany