Nauka w Policealnym Studium Nagrań Dźwiękowych trwa 2 lata (4 semestry).
Zajęcia odbywają się w trybie dziennym

 • poniedziałek – piątek w godzinach 8.15-16.25

Zajęcia odbywają się w trybie zaocznym,

 • piątek w godzinach 16.00-21.00,
 • soboty w godzinach 8.30-18.00, razem 11 zjazdów.

Semestr zaczyna się we wrześniu 2023 r.

Wymiar godzin w dwuletnim cyklu nauki wynosi 700 godzin + 160 godzin praktyki zawodowej łącznie 860.

Zajęcia prowadzone są w formie zajęć praktycznych i studiu nagrań, pracowni montażu dźwięku oraz pracowni nagłośnień, w grupach 12 osobowych.

Pod koniec semestru II słuchacze przystępują do państwowego egzaminu zawodowego z kwalifikacji AUD.06. Obsługa sceny, a w trakcie semestru IV do egzaminu zawodowego z kwalifikacji AUD.07. Realizacja nagłośnień.

Po ukończeniu szkoły słuchacze uzyskują tytuł zawodowy technik realizacji nagłośnień /suplement w języku angielskim Europass/.

Słuchacze mogą korzystać ze szkolnego studia nagrań poza godzinami zajęć, jak również z pracowni nagłośnień, która może być salą prób.

W programie nauczania m.in.:

 • Podstawy realizacji nagrań i nagłośnień
 • Zasady obsługi sceny
 • Przygotowanie urządzeń oraz oprogramowania do obsługi sceny
 • Konfiguracja sceny
 • Dobór urządzeń dźwiękowych do realizacji nagłośnienia
 • Integracja systemów nagłośnieniowych z zewnętrznymi systemami scenicznymi
 • Instalacja i korekta systemów nagłośnieniowych
 • Wykonywanie nagłośnienia plenerowego, estradowego i teatralnego
 • Język angielski zawodowy

Czesne wynosi 399 zł miesięcznie,

 • płatne przez 10 miesięcy w roku szkolny,
 • nie pobieramy opłaty wpisowego,
 • wszystkie egzaminy są bezpłatne.

CELE KSZTAŁCENIA

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik realizacji nagłośnień powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych:

W zakresie kwalifikacji AUD.06. Obsługa sceny:

 • konfigurowania systemów scenicznych;
 • obsługiwania systemów scenicznych.

W zakresie kwalifikacji AUD.07. Realizacja nagłośnień:

 • konfigurowania systemów nagłośnieniowych;
 • obsługiwania systemów nagłośnieniowych;

Wydajemy legitymacje szkole oraz zaświadczenia do ZUS itp.

Miejsca, w których będziesz mógł podjąć pracę

Po ukończeniu naszej szkoły możesz znaleźć zatrudnienie w studiach nagrań, stacjach radiowych i telewizyjnych, studiach postprodukcji filmowej, przy produkcji nagrań muzycznych, przygotowaniu efektów dźwiękowych i nagrań lektorskich. Jak również będziesz przygotowany do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.