Dziennik elektroniczny Librus

Logowanie do systemu Synergia.

Krótki przewodnik

Login i hasło do dziennika elektronicznego można pobrać w sekretariacie.

Odbiór haseł w sekretariacie szkoły.