Muzeum Historii Żydów Polskich Polin

W dniu 14 lutego uczniowie klasy pierwszej 1P technik programista wzięli udział w lekcji muzealnej  Muzeum Historii Żydów Polskich Polin. Uczniowie zwiedzali wystawę stałą „1000 lat historii Żydów polskich”.

Zwiedzanie okazało się wędrówką przez tysiąc lat historii Żydów polskich. Po drodze na uczniów czekały opowieści o królach, wynalazcach, myślicielach i przemysłowcach. O żydowskich świętach, obyczajach, religii i kulturze. O miłości, przyjaźni, poświęceniu i walce. O życiu znanym z kronik i gazet. I o tym znanym z ulicy w żydowskich dzielnicach. 

W wystawie zostały przedstawione kolejne etapy historii: od legend o przybyciu Żydów na ziemie polskie, przez rozwój przemysłu i handlu, po czas Zagłady i współczesność.