DOBRY TEMAT

W roku szkolnym 2023/2024 nasza szkoła bierze udział w programie profilaktycznym przygotowanym przez MEiN. W pierwszej kolejności objęte nim będą klasy pierwsze.

Realizacja programu będzie się odbywać na lekcjach Godzin Wychowawczych z wychowawcami.

Dobry Temat stanowi wsparcie dla młodzieży szkolnej oraz pozwala nauczycielom na przeprowadzenie pełnowartościowej, skutecznej profilaktyki w każdych okolicznościach. Jest odpowiedzią na obecne wyzwania przed jakimi stają uczniowie, nauczyciele i cały system edukacji, związane ze skutkami kolejnych kryzysów z jakimi mamy do czynienia jako społeczeństwo. Ma na celu minimalizowanie czynników ryzyka zachowań niepożądanych wśród młodzieży oraz wyposażenie młodych ludzi w narzędzia, które umożliwią niwelowanie długoterminowych, negatywnych skutków jakie kryzysy wywołują w stanie psychicznym uczniów.

Dobry Temat to wielowymiarowy program, na który składają się interaktywne elementy wykorzystujące skuteczne metody pedagogiczne, nowatorskie środki wyrazu oraz narzędzia diagnostyczne.

Projekt jest realizowany przez Fundację Wypłyń na Głębię we współpracy z ekspertami do spraw pedagogiki, profilaktyki i resocjalizacji. Przy pomocy nowoczesnych metod docierania do młodych ludzi i multimedialnych środków wyrazu Fundacja konsekwentnie realizuje swoją misję jaką jest pomoc polskiej młodzieży tak, aby w przyszłości, tworzyła nowoczesne społeczeństwo – pełne pasji, radości życia i wolne od uzależnień.

Swoją skuteczność program opiera na dopasowaniu formy oraz treści do obecnych czasów oraz przekazywaniu przekazu profilaktycznego za pomocą języka młodych ludzi nowatorskich środków wyrazu takich jak: filmy interaktywne, wartościowa muzyka hip-hop, aplikacja mobilna oraz nowoczesna, e-learningowa platforma do nauczania zdalnego.

Fundacja otrzymała dofinansowanie na stworzenie programu Dobry Temat z budżetu PROO (Program Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018 – 2030).

link do strony projektututaj