TECHNIK USŁUG FRYZJERSKICH

Dla absolwentów szkoły podstawowej (nauka trwa 5 lat)

WPISOWE: 400 zł.
CZESNE W KLASIE I – IV: 400 zł płatne przez 12 miesięcy
CZESNE W KLASIE V: 400 zł płatne przez 10 miesięcy

TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH

Dla absolwentów szkoły podstawowej (nauka trwa 5 lat)

WPISOWE: 400 zł.
CZESNE W KLASIE I – IV: 400 zł płatne przez 12 miesięcy
CZESNE W KLASIE V: 400 zł płatne przez 10 miesięcy

TECHNIK REALIZACJI NAGRAŃ

Dla absolwentów szkoły podstawowej (nauka trwa 5 lat)

WPISOWE: 650 zł.
CZESNE W KLASIE I – IV: 650 zł płatne przez 12 miesięcy
CZESNE W KLASIE V: 650 zł płatne przez 10 miesięcy

TECHNIK REALIZACJI NAGŁOŚNIEŃ

Dla absolwentów szkoły podstawowej (nauka trwa 5 lat)

WPISOWE: 650 zł.
CZESNE W KLASIE I – IV: 650 zł płatne przez 12 miesięcy
CZESNE W KLASIE V: 650 zł płatne przez 10 miesięcy

TECHNIK INFORMATYK, TECHNIK PROGRAMISTA – SPECJALIZACJA E-SPORTOWA

Dla absolwentów szkoły podstawowej (nauka trwa 5 lat)

WPISOWE: 650 zł.
CZESNE W KLASIE I – IV: 650 zł płatne przez 12 miesięcy
CZESNE W KLASIE V: 650 zł płatne przez 10 miesięcy

Opłaty prosimy regulować:
PRZELEWEM na konto ZDZ
Zakład Doskonalenia Zawodowego (organ prowadzący)
00-252 Warszawa, ul. Podwale 13

Nr konta: 36 1240 1138 1111 0000 0209 4405
Tytuł wpłaty:
Imię i nazwisko ucznia, technikum, opłata za m-c:……….
lub
KASIE ZDZ (pok. 103, I piętro)
Kasa jest czynna:
poniedziałek, środa, piątek: 12.00 – 14.00

Weryfikacją opłat czesnego zajmuje się

Pani Anna Broniak

tel. 506-376-000

mail: anna.broniak@zdz.edu.pl