Nauka w Niepublicznym Technikum Usługowym Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Warszawie trwa 5 lat.
Drugi język obcy niemiecki
Rozszerzenia: język angielski


Ilość osób w klasie: 16


KWALIFIKACJA WYODRĘBNIONA W ZAWODZIE TECHNIK PROGRAMISTA • INF. 03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych,

 • INF. 04. Projektowanie, programowanie i testowanie aplikacji.


CELE KSZTAŁCENIA


Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik programista po zakończeniu nauki powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: • tworzenia i administracji stronami WWW;

 • tworzenia, administracji i użytkowania relacyjnych baz danych;

 • programowania aplikacji internetowych;

 • tworzenia i administracji systemami zarządzania treścią.

 • projektowania, programowania i testowania zaawansowanych aplikacji webowych;

 • projektowania, programowania i testowania aplikacji desktopowych;

 • projektowania, programowania i testowania aplikacji mobilnych.


W programie nauczania zawodowego m.in.: • Projektowanie i tworzenie stron internetowych

 • Projektowanie i administrowanie bazami danych

 • Programowanie aplikacji internetowych

 • Pracownia stron internetowych

 • Pracownia baz danych

 • Pracownia aplikacji internetowych

 • Projektowanie oprogramowania

 • Podstawy programowania

 • Programowanie obiektowe

 • Programowanie aplikacji mobilnych

 • Zaawansowane aplikacje webowe

 • Testowanie i dokumentowanie aplikacji

 • Pracownia projektowania oprogramowania

 • Pracownia podstaw programowania

 • Pracownia programowania obiektowego

 • Pracownia programowania aplikacji mobilnych

 • Pracownia zaawansowanych aplikacji webowych

 • Pracownia testowania i dokumentowania aplikacji


Miejsca, w których będziesz mógł podjąć pracę


Po ukończeniu naszej szkoły i zadaniu egzaminu zawodowego możesz znaleźć zatrudnienie m. in.: w firmach realizujących projekty programistyczne, graficzne i webowe, jako twórca programów komputerowych, baz danych i aplikacji internetowych, jako tester oprogramowania, pozycjoner stron WWW, konsultant, w firmach przetwarzających dane, tworzących programy sterujące zewnętrznymi urządzeniami połączonymi z komputerem.


Dodatkowe korzyści z nauki w szkole ZDZ


Podczas nauki w naszej szkole uczniowie kształcący się w zawodzie technik programista, oprócz realizacji zajęć obowiązkowych, wynikających z programu nauczania w ramach specjalizacji e - sportowej mogą rywalizować w grach komputerowych - w tzw. „e-sporcie”. W ramach zajęć e-sportowych uczniowie mogą brać udział w rozgrywkach gier komputerowych.


Zajęcia e-sportowe skupiają się poza rywalizacją w e-sporcie również na: • nauce taktyk i odpowiednich zachowań w grach komputerowych;

 • treningach w wspólnym gronie oraz z profesjonalnymi graczami;

 • wyjazdach na wydarzenia e-sportowe, m.in.: na turnieje wojewódzkie i ogólnopolskie.
Adres:
Strona www: www.szkola.zdz.edu.pl

Adres:
00-252 Warszawa, ul. Podwale 13
tel.: 786 982 711, 22 831 74 30, 22 831 00 81 w. 118
e-mail: szkoly@zdz.edu.pl

.