Nauka w Niepublicznym Technikum Usługowym Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Warszawie w ramach Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego AUD.09. Realizacja nagrań dźwiękowych trwa 1 rok. Zajęcia odbywają się w piątki i soboty co dwa tygodnie.


Po ukończeniu nauki słuchacz m. in.:  • rejestruje materiał dźwiękowy;

  • wykonuje postprodukcji materiału dźwiękowego;

  • obsługuje systemy MIDI.


Miejsca, w których będziesz mógł podjąć pracę


Po ukończeniu kursu słuchacz może znaleźć zatrudnienie w studiach nagrań, stacjach radiowych i telewizyjnych, przy produkcji różnego rodzaju nagrań i nagłośnień na estradzie, na planie filmowym, w teatrze, operze, filharmonii. Miejscem jego zatrudnienia mogą być też firmy zajmujące się wytwarzanie oprogramowania multimedialnego. Jest również przygotowany do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.
Podczas nauki słuchacz poznaje m. in. zasady akustyki i elektroakustyki. Realizacji nagrań i nagłośnień uczy się w nowocześnie wyposażonych pracowniach.


Zajęcia prowadzą wieloletni praktycy w zawodzie.
Adres:
Strona www: www.szkola.zdz.edu.pl

Adres:
00-252 Warszawa, ul. Podwale 13
tel.: 786 982 711, 22 831 74 30, 22 831 00 81 w. 118
e-mail: szkoly@zdz.edu.pl