Nauka w Niepublicznym Technikum Usługowym Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Warszawie w ramach Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego AUD.08. Montaż dźwięku trwa 1 rok. Zajęcia odbywają się w piątki i soboty co dwa tygodnie.Po ukończeniu nauki słuchacz m. in.: • konfiguruje i obsługuje konsolety mikserskie;

 • planuje i wykonuje adaptację akustyczną planu nagraniowego;

 • organizuje plan nagraniowy;

 • obsługuje urządzenia rejestrujące materiał dźwiękowy;

 • konfiguruje i obsługuje programy do wielośladowego miksowania dźwięku;

 • przetwarza dźwięk z zastosowaniem techniki analogowej i cyfrowej;

 • obsługuje sprzętowe i programowe procesory przetwarzające intonację, barwę, dynamikę i przestrzeń dźwięku;

 • wykonuje prace z zakresu montażu cyfrowego i analogowego dźwięku;

 • sporządza kopie materiałów dźwiękowych na różnych nośnikach;

 • wykonuje materiały dźwiękowe o różnym charakterze;

 • obsługuje programy do konwersji plików dźwiękowych;

 • wykonuje konserwację konsolet mikserskich, przedwzmacniaczy mikrofonowych, procesorów przetwarzających dźwięk;

 • lokalizuje i usuwa uszkodzenia urządzeń;

 • obsługuje systemy mikrofonowe;

 • stosuje sposoby przetwarzania i odtwarzania dźwięku;

 • obsługuje system MIDI.


Miejsca, w których będziesz mógł podjąć pracę


Po ukończeniu kursu słuchacz może znaleźć zatrudnienie w studiach nagrań, stacjach radiowych i telewizyjnych, przy produkcji różnego rodzaju nagrań i nagłośnień na estradzie, na planie filmowym, w teatrze, operze, filharmonii. Miejscem jego zatrudnienia mogą być też firmy zajmujące się wytwarzanie oprogramowania multimedialnego. Jest również przygotowany do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.
Podczas nauki słuchacz poznaje m. in. zasady akustyki i elektroakustyki. Realizacji nagrań i nagłośnień uczy się w nowocześnie wyposażonych pracowniach.


Zajęcia prowadzą wieloletni praktycy w zawodzie.Adres:
Strona www: www.szkola.zdz.edu.pl

Adres:
00-252 Warszawa, ul. Podwale 13
tel.: 786 982 711, 22 831 74 30, 22 831 00 81 w. 118
e-mail: szkoly@zdz.edu.pl