Nauka w Policealnym Studium Nagrań Dźwiękowych trwa 2 lata (4 semestry).


Zajęcia odbywają się w trybie dziennym • poniedziałek - piątek w godzinach 8.15-16.25


Zajęcia odbywają się w trybie zaocznym, • piątek w godzinach 16.00-21.00,

 • soboty w godzinach 8.30-18.00, razem 11 zjazdów.


Semestr zaczyna się we wrześniu 2021 r.


Wymiar godzin w dwuletnim cyklu nauki wynosi 700 godzin + 160 godzin praktyki zawodowej łącznie 860.


Zajęcia prowadzone są w formie zajęć praktycznych i studiu nagrań, pracowni montażu dźwięku oraz pracowni nagłośnień, w grupach 12 osobowych.


Pod koniec semestru II słuchacze przystępują do państwowego egzaminu zawodowego z kwalifikacji AUD.06. Obsługa sceny, a w trakcie semestru IV do egzaminu zawodowego z kwalifikacji AUD.07. Realizacja nagłośnień.


Po ukończeniu szkoły słuchacze uzyskują tytuł zawodowy technik realizacji nagłośnień /suplement w języku angielskim Europass / . Dodatkowo jest możliwość uzyskania certyfikatu AVID Pro Tools oraz uprawnień SEP do 1 kV.


Słuchacze mogą korzystać ze szkolnego studia nagrań poza godzinami zajęć, jak również z pracowni nagłośnień, która może być salą prób.


W programie nauczania m.in.: • Podstawy realizacji nagrań i nagłośnień

 • Zasady obsługi sceny

 • Przygotowanie urządzeń oraz oprogramowania do obsługi sceny

 • Konfiguracja sceny

 • Dobór urządzeń dźwiękowych do realizacji nagłośnienia

 • Integracja systemów nagłośnieniowych z zewnętrznymi systemami scenicznymi

 • Instalacja i korekta systemów nagłośnieniowych

 • Wykonywanie nagłośnienia plenerowego, estradowego i teatralnego

 • Język angielski zawodowy


Czesne wynosi 399 zł miesięcznie , • płatne przez 10 miesięcy w roku szkolny,

 • nie pobieramy opłaty wpisowego,

 • wszystkie egzaminy są bezpłatne.


CELE KSZTAŁCENIA


Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik realizacji nagłośnień powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych:


W zakresie kwalifikacji AUD.06. Obsługa sceny: • konfigurowania systemów scenicznych;

 • obsługiwania systemów scenicznych.


W zakresie kwalifikacji AUD.07. Realizacja nagłośnień: • konfigurowania systemów nagłośnieniowych;

 • obsługiwania systemów nagłośnieniowych;


Wydajemy legitymacje szkole oraz zaświadczenia do ZUS itp.


Miejsca, w których będziesz mógł podjąć pracęPo ukończeniu naszej szkoły możesz znaleźć zatrudnienie w studiach nagrań, stacjach radiowych i telewizyjnych, studiach postprodukcji filmowej, przy produkcji nagrań muzycznych, przygotowaniu efektów dźwiękowych i nagrań lektorskich. Jak również będziesz przygotowany do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.
Adres:
Strona www: www.szkola.zdz.edu.pl

Adres:
00-252 Warszawa, ul. Podwale 13
tel.: 786 982 711, 22 831 74 30, 22 831 00 81 w. 118
e-mail: szkoly@zdz.edu.pl