Nauka w Policealnym Studium Nagrań Dźwiękowych trwa 2 lata (4 semestry).Zajęcia odbywają się w trybie zaocznym, • piątek w godzinach 16.00-21.00,

 • soboty w godzinach 8.30-18.00, razem 11 zjazdów.


Semestr zaczyna się we wrześniu 2021 r.


Wymiar godzin w dwuletnim cyklu nauki wynosi 700 godzin + 280 godzin praktyki zawodowej.


Zajęcia prowadzone są w formie zajęć praktycznych i studiu nagrań, pracowni montażu dźwięku oraz pracowni nagłośnień, w grupach 12 osobowych.


Pod koniec semestru II słuchacze przystępują do państwowego egzaminu zawodowego z kwalifikacji AUD.08. Montaż dźwięku, a w trakcie semestru IV do egzaminu zawodowego z kwalifikacji AUD.09. Realizacja nagrań dźwiękowych.


Po ukończeniu szkoły słuchacze uzyskują tytuł zawodowy technik realizacji nagrań /suplement w języku angielskim Europass / . Dodatkowo jest możliwość uzyskania certyfikatu AVID Pro Tools oraz uprawnień SEP do 1 kV.


Słuchacze mogą korzystać ze szkolnego studia nagrań poza godzinami zajęć, jak również z pracowni nagłośnień, która może być salą prób.


W programie nauczania m.in.: • Podstawy realizacji nagrań i nagłośnień

 • Edycja zarejestrowanego materiału dźwiękowego

 • Authoring dźwięku

 • Archiwizacja dźwięku

 • Przygotowanie do rejestracji dźwięku

 • Mikrofonizacja i odbiór sygnałów bezpośrednich

 • Rejestracja dźwięku

 • Miksowanie dźwięku

 • Przetwarzanie dźwięku

 • Obsługa urządzeń, oprogramowania i instrumentów systemu MIDI


Czesne wynosi 399 zł miesięcznie , • płatne przez 10 miesięcy w roku szkolny,

 • nie pobieramy opłaty wpisowego,

 • wszystkie egzaminy są bezpłatne.


CELE KSZTAŁCENIA


Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik realizacji nagrań powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych:


W zakresie kwalifikacji AUD.08. Montaż dźwięku: • wykonywania montażu materiału dźwiękowego;

 • przetwarzania i archiwizacji materiału dźwiękowego.


W zakresie kwalifikacji AUD.09. Realizacja nagrań dźwiękowych: • rejestrowania materiału dźwiękowego;

 • wykonywania postprodukcji materiału dźwiękowego;

 • wykorzystania systemu MIDI.


Wydajemy legitymacje szkole oraz zaświadczenia do ZUS itp.


Miejsca, w których będziesz mógł podjąć pracę


Po ukończeniu naszej szkoły możesz znaleźć zatrudnienie w studiach nagrań, stacjach radiowych i telewizyjnych, studiach postprodukcji filmowej, przy produkcji nagrań muzycznych, przygotowaniu efektów dźwiękowych i nagrań lektorskich. Jak również będziesz przygotowany do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.Adres:
Strona www: www.szkola.zdz.edu.pl

Adres:
00-252 Warszawa, ul. Podwale 13
tel.: 786 982 711, 22 831 74 30, 22 831 00 81 w. 118
e-mail: szkoly@zdz.edu.pl