Nauka w Niepublicznym Technikum Usługowym Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Warszawie trwa 5 lat.
Drugi język obcy niemiecki
Rozszerzenia: matematyka, fizyka


KWALIFIKACJA WYODRĘBNIONA W ZAWODZIE TECHNIK INFORMATYK • INF.02. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych

 • INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych 


CELE KSZTAŁCENIA


Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik informatyk powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych:


1. W zakresie kwalifikacji INF.02. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych: • przygotowania do pracy systemu komputerowego i urządzeń peryferyjnych;

 • administrowania systemami operacyjnymi;

 • serwisowania i naprawiania urządzeń techniki komputerowej;

 • przygotowania i eksploatacji lokalnej sieci komputerowej;


2. W zakresie kwalifikacji INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych: • tworzenia i administracji stronami internetowymi;

 • tworzenia, administracji i użytkowania relacyjnych baz danych;

 • programowania aplikacji internetowych;

 • tworzenia i administracji systemami zarządzania treścią.


W programie nauczania zawodowego m.in.: • Podstawy informatyki

 • Przygotowanie stanowiska komputerowego do pracy

 • Eksploatacja urządzeń peryferyjnych

 • Naprawa urządzeń techniki komputerowej

 • Montaż i eksplantacja lokalnej sieci komputerowej

 • Eksploatacja urządzeń sieciowych

 • Administrowanie serwerowymi systemami operacyjnymi

 • Projektowanie stron internetowych

 • Projektowanie i administrowanie bazami danych

 • Programowanie aplikacji internetowych


Miejsca, w których będziesz mógł podjąć pracę


Po ukończeniu naszej szkoły i zdaniu egzaminu zawodowego możesz znaleźć zatrudnienie m. in.: w firmach administrujących sieciami komputerowymi, punktach serwisowych, sklepach komputerowych, działach obsługi informatycznej różnych przedsiębiorstw, w agencjach reklamowych, bądź prowadzić własną działalność.


Dodatkowe korzyści z nauki w szkole ZDZ


Podczas nauki w naszej szkole uczniowie kształcący się w zawodzie technik informatyk, oprócz realizacji zajęć obowiązkowych, wynikających z programu nauczania w ramach specjalizacji e - sportowej mogą rywalizować w grach komputerowych - w tzw. „e-sporcie”. W ramach zajęć e-sportowych uczniowie mogą brać udział w rozgrywkach gier komputerowych.


Zajęcia e-sportowe skupiają się poza rywalizacją w e-sporcie również na: • nauce taktyk i odpowiednich zachowań w grach komputerowych;

 • treningach w wspólnym gronie oraz z profesjonalnymi graczami;

 • wyjazdach na wydarzenia e-sportowe, m.in.: na turnieje wojewódzkie i ogólnopolskie.
Adres:
Strona www: www.szkola.zdz.edu.pl

Adres:
00-252 Warszawa, ul. Podwale 13
tel.: 786 982 711, 22 831 74 30, 22 831 00 81 w. 118
e-mail: szkoly@zdz.edu.pl