Nauka w Niepublicznym Technikum Usługowym Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Warszawie trwa 5 lat.
Drugi język obcy niemiecki
przykładowe rozszerzenia: język angielski, matematyka, fizyka


 


KWALIFIKACJE WYODRĘBNIONE W ZAWODZIE - TECHNIK REALIZACJI NAGRAŃ  • AUD.08. Montaż dźwięku

  • AUD.09. Realizacja nagrań dźwiękowych


CELE KSZTAŁCENIA


Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik realizacji nagrań powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych:


W zakresie kwalifikacji AUD.08. Montaż dźwięku:  • wykonywania montażu materiału dźwiękowego;

  • przetwarzania i archiwizacji materiału dźwiękowego.


W zakresie kwalifikacji AUD.09. Realizacja nagrań dźwiękowych:  • rejestrowania materiału dźwiękowego;

  • wykonywania postprodukcji materiału dźwiękowego;

  • wykorzystania systemu MIDI.


Miejsce realizacji praktyk zawodowych: studia nagraniowe, studia montażowe, masteringowe i postprodukcji dźwięku, studia radiowe i telewizyjne, teatry, ośrodki upowszechniania kultury.Dodatkowe korzyści z nauki w szkole ZDZ


Podczas nauki w naszej szkole poznasz m. in. zasady akustyki i elektroakustyki, elementy toru fonii, montaż dźwięku. Realizacji nagrań i nagłośnień będziesz się uczył w nowocześnie wyposażonych pracowniach. Zajęcia w szkole prowadzą wieloletni praktycy w zawodzie.Adres:
Strona www: www.szkola.zdz.edu.pl

Adres:
00-252 Warszawa, ul. Podwale 13
tel.: 786 982 711, 22 831 74 30, 22 831 00 81 w. 118
e-mail: szkoly@zdz.edu.pl