Nauka w Niepublicznym Technikum Usługowym Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Warszawie trwa 5 lat.
Drugi język obcy niemiecki
Rozszerzenia: biologia, język angielskiKWALIFIKACJA WYODRĘBNIONA W ZAWODZIE TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH • HGT.02. Przygotowanie i wydawanie dań

 • HGT.12. Organizacja żywienia i usług gastronomicznychCELE KSZTAŁCENIA


Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji


1. W zakresie kwalifikacji HGT.02. Przygotowanie i wydawanie dań: • oceny jakości surowca;

 • przechowywania żywności

 • przygotowania produktów i stanowiska pracy;

 • obsługi sprzętu gastronomicznego.

 • przygotowania dań zimnych, gorących i podstawowych deserów;

 • wydawania dań;


2. W zakresie kwalifikacji HGT.12. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych: • oceniania jakości żywności;

 • planowania żywienia z uwzględnieniem alternatywnego sposobu żywienia;

 • organizowania żywienia w produkcji gastronomicznej;

 • wykonywania usług gastronomicznych;

 • ekspedycji potraw i napojów.


W programie nauczania zawodowego m.in.: • Podstawy gastronomii

 • Przyjmowanie i magazynowanie żywności

 • Przygotowanie dań

 • Wydawanie dań

 • Planowanie żywienia

 • Organizowanie produkcji gastronomicznej

 • Prowadzenie usług gastronomicznych


Miejsca, w których będziesz mógł podjąć pracę


Po ukończeniu nauki w naszej szkole, będziesz posiadać te same umiejętności, które potrzebne są w pracy kucharza, a ponadto zaplanujesz, zorganizujesz i wykonasz usługi związane z gastronomią, dlatego też znajdziesz zatrudnienie w restauracjach, kawiarniach, barach, hotelach, zajazdach, sanatoriach, domach wypoczynkowych, jadłodajniach, stołówkach. Jak również będziesz przygotowany do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.


Dodatkowe korzyści z nauki w szkole ZDZ


Podczas nauki w naszej szkole uczniowie, oprócz realizacji zajęć obowiązkowych, wynikających z programu nauczania, uczestniczą w warsztatach i pokazach organizowanych w restauracjach przez kucharzy z Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Szefów Kuchni i Cukierni WACS - World Association of Chefs Societies. Tematyka warsztatów obejmuje m. in. nowoczesną aranżację potraw na talerzu, przygotowanie potraw wegetariańskich i fit, gotowanie zgodne z zasadą Slow Food, kuchnię fusion i elementy kuchni molekularnej, przygotowanie mięs, ryb i warzyw metodą sous vide.


Dodatkowe zajęcia z DIETETYKI obejmują m.in: • jak prawidłowo bilansować swoje posiłki,

 • zasady prawidłowego żywienia,

 • jak zmienić dotychczasowe przyzwyczajenia żywieniowe na lepsze,

 • jak dokonywać właściwych wyborów żywieniowych,

 • planowanie diet.Adres:
Strona www: www.szkola.zdz.edu.pl

Adres:
00-252 Warszawa, ul. Podwale 13
tel.: 786 982 711, 22 831 74 30, 22 831 00 81 w. 118
e-mail: szkoly@zdz.edu.pl