Niepubliczne Technikum Usługowe ZDZ w Warszawie podpisało umowę patronacką z Wyższą Szkołą Inżynierii i Zdrowia w Warszawie.


Misją Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia jest kształcenie oraz profilowanie karier zawodowych studentów poprzez realizację programów studiów uwzględniających potrzeby rozwoju gospodarczego, społecznego oraz kulturowego. Uczelnia dąży do tego, by tworzone  i prowadzone przez nią programy studiów odpowiadały nowoczesnej koncepcji kształcenia zakładającej lepsze dostosowanie oferty edukacyjnej do oczekiwań zewnętrznych  i wewnętrznych interesariuszy uczelni.


CELEM WSPÓŁPRACY PATRONACKIEJ JEST:  • Utworzenie w szkole klas: kosmetologicznych, chemii kosmetycznej, dietetyki, chemii żywności,

  • Objęcie patronatu WSIiZ nad klasami profilowanymi,

  • Popularyzacja wiedzy w zakresie kosmetologii, chemii kosmetycznej, dietetyki, chemii żywności,

  • Zapoznanie uczniów szkoły ze specyfiką studiowania w WSIiZ,

  • Promocja oferty edukacyjnej WSIiZ,

  • Wzajemna pomoc i wymiana doświadczeń.