Zawód PRZYSZŁOŚCI. Nowoczesne kształcenie. Rozwój zainteresowań.


Zapewniamy dobry start w Twoją przyszłość. Oferujemy wysokiej jakości nauczanie w zawodach:


TECHNIK INFORMATYK - klasa E-SPORTOWA ,  TECHNIK PROGRAMISTA - klasa E-SPORTOWA


Zajęcia dodatkowe: grafika komputerowa,  cyberbezpieczeństwo, animacja.


Nie interesujesz się informatyką? Pasjonatom muzyki, obróbki dźwięku oferujemy nauczanie w zawodzie TECHNIK REALIZACJI NAGRAŃ


Interesujesz  się nagłośnieniem i oświetleniem scenicznym ? Zawód TECHNIK REALIZACJI NAGŁOŚNIEŃ to kierunek dla Ciebie !


Miłośnicy gastronomii i żywienia zdobędą atrakcyjny zawód TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH - dietetyka.


Masz zdolności manualne, poczucie piękna, lubisz precyzję? Nauka zawodu TECHNIK USŁUG FRYZJERSKICH - kosmetyka zapewni rozwój zdolności i dobrą pracę.


 Gwarantujemy: • Wykwalifikowaną kadrę nauczycieli.

 • Praktyki zawodowe w prestiżowych firmach informatycznych.

 • Nowoczesne pracownie informatyczne, multimedialne, gastronomiczne, fryzjerskie, montażu dźwięku, nagłośnień , e-sportową .

 • Rozszerzoną naukę języków obcych.                   

 • Zagraniczną mobilność zawodową – program Erasmus plus.

 • Dodatkowe zajęcia zgodne z Twoimi zainteresowaniami.

 • Kameralne klasy.

 • Doskonałą lokalizację szkoły – Centrum Warszawy.


 


Nasza szkoła nie wprowadziła progów punktowych.


O przyjęciu do szkoły decyduje ocena z zachowania, rozmowa kwalifikacyjna przeprowadzona przez Dyrektora szkoły z kandydatem i rodzicami/opiekunami oraz kolejność zgłoszeń.
Liczba miejsc w każdej klasie jest ograniczona. Klasy max. 16 osobowe.


 


Krok 1.


Przesłanie na adres mejlowy rekrutacja@zdz.edu.pl podania i listu motywacyjnego.


podanie pdf


http://szkoly.zdz.edu.pl/images/gallery/gallery/0/417/podanie%20ntu%20nowe.pdf


 list motywacyjny pdf


http://zdz.edu.pl/www/pliki/list-motywacyjny.pdf


Krok 2.


Złożenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej wraz z wynikami uzyskanymi z egzaminu ósmoklasisty oraz 2 zdjęć legitymacyjnych, zaświadczenia lekarskiego od lekarza medycyny pracy stwierdzającego brak przeciwwskazań do podjęcia nauki.


W celu złożenia kompletu dokumentów prosimy o kontakt telefoniczny z sekretariatem szkoły  tel. 786 982 711, 22 831 74 30, 22 831 00 81 w. 118.


Krok 3.


Rozmowa kwalifikacyjna.


Nasze Technikum nie wprowadziło progów punktowych. O przyjęciu do szkoły decyduje pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej oraz ocena zachowania uzyskana na koniec ósmej klasy.


Spotkania rekrutacyjne z dyrektorem szkoły dla kandydatów i  rodziców lub opiekunów odbywać będą się indywidualnie po umówieniu się pod numerem 786 982 711, 22 831 74 30, 22 831 00 81 w. 118.


Liczba miejsc w każdej klasie jest ograniczona. Klasy max. 16 osobowe.


Krok 4.


Podpisanie umowy dotyczącej warunków kształcenia i wpłata wpisowego na konto szkoły.


Komplet dokumentów:OPŁATY


WPISOWE: 350 złotych


CZESNE W KLASIE I - IV: 350 złotych  płatne przez 12 miesięcy


CZESNE W KLASIE V: 350 złotych  płatne przez 10 miesięcy


zawody:
 • TECHNIK USŁUG FRYZJERSKICH - kosmetyka
 • TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH - dietetyka
 


WPISOWE: 600 złotych


CZESNE W KLASIE I-IV: 600 złotych  płatne przez 12 miesięcy


CZESNE W KLASIE V: 600 złotych  płatne przez 10 miesięcy


zawody:
 • TECHNIK REALIZACJI NAGRAŃ
 • TECHNIK REALIZACJI NAGŁOŚNIEŃ
 • TECHNIK INFORMATYK - klasa E-SPORTOWA
 • TECHNIK PROGRAMISTA - klasa E-SPORTOWA
 


Opłaty prosimy regulować:


PRZELEWEM na konto ZDZ


Zakład Doskonalenia Zawodowego (organ prowadzący)


00-252 Warszawa, ul. Podwale 13


 


Nr konta: 36 1240 1138 1111 0000 0209 4405


Tytuł wpłaty:


Imię i nazwisko ucznia, technikum, wpisowe, opłata za m-c:..........


 


 


W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy


REKRUTACJA@zdz.edu.pl


tel.: 786 982 711, 22 831 74 30, 22 831 00 81 w. 118