Dla absolwentów szkoły podstawowej (nauka trwa 5 lat)


WPISOWE: 350 zł.
CZESNE W KLASIE I - IV: 350 zł płatne przez 12 miesięcy
CZESNE W KLASIE V: 350 zł płatne przez 10 miesięcyDla absolwentów szkoły podstawowej (nauka trwa 5 lat)


WPISOWE: 350 zł.
CZESNE W KLASIE I - IV: 350 zł płatne przez 12 miesięcy
CZESNE W KLASIE V: 350 zł płatne przez 10 miesięcyDla absolwentów szkoły podstawowej (nauka trwa 5 lat)


WPISOWE: 600 zł.
CZESNE W KLASIE I-IV: 600 zł płatne przez 12 miesięcy
CZESNE W KLASIE V: 600 zł płatne przez 10 miesięcyDla absolwentów szkoły podstawowej (nauka trwa 5 lat)


WPISOWE: 600 zł.
CZESNE W KLASIE I-IV: 600 zł płatne przez 12 miesięcy
CZESNE W KLASIE V: 600 zł płatne przez 10 miesięcyDla absolwentów szkoły podstawowej (nauka trwa 5 lat)


WPISOWE: 600 zł.
CZESNE W KLASIE I-IV: 600 zł płatne przez 12 miesięcy
CZESNE W KLASIE V: 600 zł płatne przez 10 miesięcy


 


Opłaty prosimy regulować:
PRZELEWEM na konto ZDZ
Zakład Doskonalenia Zawodowego (organ prowadzący)
00-252 Warszawa, ul. Podwale 13  
Nr konta: 36 1240 1138 1111 0000 0209 4405
Tytuł wpłaty:
Imię i nazwisko ucznia, technikum, opłata za m-c:..........