Utworzono: 18 października  2021 r.



Rozpoczynamy AKCJĘ CHARYTATYWNĄ NA RZECZ ZWIERZĄT I


W związku z tym zbieramy artykuły potrzebne schronisku na Paluchu 


- karma mokra - puszki firm Brit oraz Dolina Noteci


- koce


- ręczniki


- poszewki i prześcieradła


- kołdry bez puchu


Rzeczy można przynosić do sekretariatu szkoły do czwartku 28.10.2021 r.


Przekazanie zebranych artykułów odbędzie się w piątek 29.10.2021 r.


Więcej informacji oraz zwierzaki do adopcji można poznać na stronie https://napaluchu.waw.pl/




 


Utworzono: 14 października  2021 r.


Z okazji Dnia Edukacji Narodowej


składam wszystkich nauczycielom oraz  pracownikom


Niepublicznego Technikum Usługowego


Zakładu Doskonalenia Zawodowego  w Warszawie


serdecznie życzenia wielu sukcesów zawodowych


spełnienia obranego celu oraz tego aby podejmowany trud,


jakim jest służba młody ludziom


był źródłem satysfakcji i społecznego uznania.


 


Dyrektor szkoły


Justyna  Cholewa


 


 


Utworzono: 30 sierpnia 2021 r.


Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022


1 września 2021 r. (środa)

- klasy III godz. 9.00
III A (s.7) , III B (s. 3), III RAB (s. 4)


- klasa III C godz. 9.00 s. 201


- klasa III D godz. 9.00 s. 208


- klasy II R godz. 9.00 s. 203


--------------------------------------------------------------


- klasa II INF godz. 9.30 s. 208


- klasa IV G godz. 9.30 s. 201


--------------------------------------------------------------
- klasy III godz. 10.00
III RCD (s.7), III F (s. 203), III G (s.204)


- klasy I R (technik realizacji nagrań) godz. 10.00 s. 208


- klasy I P (technik programista) godz. 10.00 s. 208


- klasy IV godz. 10.00
IVR (s.3), IV inf (s.4)


Spotkanie odbędzie się w zespołach klasowych z wychowawcami.


 


Utworzono: 30 sierpnia 2021 r.


Szczepienia uczniów w wieku 12-18 lat – informacje dla szkół i placówek


https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/szczepienia-uczniow-w-wieku-12-18-lat--informacje-dla-szkol-i-placowek


 


Utworzono: 12 maja 2021


Wytyczne MEiN, MZ i GIS dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych


Stopniowo wracamy do zajęć stacjonarnych. Od 31 maja br. już wszyscy uczniowie i słuchacze będą uczyć się w szkołach i placówkach. Aby powrót do szkół był bezpieczny, MEiN we współpracy z MZ i GIS przygotowało wytyczne sanitarne dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych.


Wytyczne sanitarne 


Powrót do zajęć jest możliwy w reżimie sanitarnym i przy zachowaniu podstawowych zasad bezpieczeństwa. MEiN we współpracy z MZ i GIS przygotowało wytyczne sanitarne dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych. To zaktualizowane zalecenia, które dyrektorzy szkół, nauczyciele i rodzice poznali m.in. we wrześniu 2020 r.  


Wytyczne rozpoczynają się od przypomnienia najważniejszych zasad bezpieczeństwa, takich jak: dystans, dezynfekcja, higiena, noszenie maseczki w przestrzeniach wspólnych czy wietrzenie. Zalecenia zostały podzielone na kilka części, w których szczegółowo zostały omówione następujące zagadnienia:



 • organizacja zajęć w szkole, 

 • higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni, 

 • gastronomia, 


postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników szkoły



 


https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/wytyczne-mein-mz-i-gis-dla-szkol-podstawowych-i-ponadpodstawowych


 


 


Utworzono: 16 kwietnia 2021


Porozumienie o współpracy z uczelnią wyższą



Niepubliczne Technikum Usługowe ZDZ w Warszawie podpisało umowę patronacką z Wyższą Szkołą Inżynierii i Zdrowia w Warszawie.


Misją Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia jest kształcenie oraz profilowanie karier zawodowych studentów poprzez realizację programów studiów uwzględniających potrzeby rozwoju gospodarczego, społecznego oraz kulturowego. Uczelnia dąży do tego, by tworzone i prowadzone przez nią programy studiów odpowiadały nowoczesnej koncepcji kształcenia zakładającej lepsze dostosowanie oferty edukacyjnej do oczekiwań zewnętrznych i wewnętrznych interesariuszy uczelni.


 


CELEM WSPÓŁPRACY PATRONACKIEJ JEST:



 • Utworzenie w szkole klas: kosmetologicznych, chemii kosmetycznej, dietetyki, chemii żywności,

 • Objęcie patronatu WSIiZ nad klasami profilowanymi,

 • Popularyzacja wiedzy w zakresie kosmetologii, chemii kosmetycznej, dietetyki, chemii żywności,

 • Zapoznanie uczniów szkoły ze specyfiką studiowania w WSIiZ,

 • Promocja oferty edukacyjnej WSIiZ,

 • Wzajemna pomoc i wymiana doświadczeń.



 


 


Utworzono: 31 marca 2021




Utworzono: 23 marca 2021







CERTYFIKAT AKREDYTACYJNY ERASMUS, CZYLI ROZWÓJ UCZNIÓW - ROZWÓJ NAUCZYCIELI = ROZWÓJ SZKOŁY!


Miło nam poinformować, że nasze Niepubliczne Technikum Usługowe ZDZ w Warszawie uzyskało Certyfikat Akredytacyjny Erasmus, w sektorze Kształcenie i szkolenia zawodowe na okres 5 lat, co oznacza uproszczony dostęp do finansowania działań w tym sektorze.


Dzięki tym środkom nasi uczniowie, poprzez udział w stażach zagranicznych, będą zdobywać praktyczne doświadczenie oraz doskonalić swoje umiejętności językowe. Udział w mobilności ułatwi im przejście od etapu nauki do zatrudnienia.





 


Utworzono: 8 marca 2021



Utworzono: 5 marca 2021



Już po raz piąty w naszej szkole odbędzie się otwarty turniej e-sportowy "King of the ZDZ Warszawa", wszystkie spotkania będą transmitowane oraz komentowane na Facebooku ZDZ Warszawa a także na profilach Esportology.


Turnieje w tym roku odbędzie się w standardowym formacie 5 na 5 w grze Counter Strike Global Offensive.


Zwycięzca zgarnia wszystko - oznacza to, że tytularny "King" otrzymuje większą część puli nagród która w tym roku będzie największa z dotychczasowych - 1000 PLN!


Do turnieju zapisać się mogą drużyny z całej Polski składające się z min. 3 graczy (uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych).


Cały turniej zostanie rozegrany w systemie on-line na platformie toornament.


Organizatorami turnieju King of the ZDZ Warszawa są Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie – Niepubliczne Technikum Usługowe i Esportology.


W tegorocznej odsłonie przewidzieliśmy 64 miejsca dla drużyn Counter Strike Global Offensive. Organizacja naszego wydarzenia e-sportowego ma na celu propagowanie zdrowej rywalizacji z poszanowaniem zasad Fair play.


W tym roku nie tworzymy podziału na kategorie wiekowe a wszystkie mecze do półfinałów będą rozgrywane w systemie BO1 - Best of one. Mecze półfinałowe oraz finał rozegrane zostaną w systemie BO3.


Wpisowe:


Udział w turnieju jest w 100% DARMOWY.


Harmonogram:



 • rozpoczęcie zapisów - od 22/03/2021 r.

 • koniec zapisów - 26/04/2021 r.

 • start turniejów - 1/05/2021 r.


Regulamin rozgrywek


Zapisy drużyn ruszają 22 marca 2021 r. na  - www.toornament.com


 


Utworzono: 15 lutego 2021


Niepubliczne Technikum Usługowe Zakładu Doskonalenia Zawodowego otrzymało wsparcie nauczania zdalnego od Państwowego Instytutu Badawczego Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej – operatora Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej – w postaci tabletów wraz z usługą dostępu do Internetu.  Sprzęt nazywany „Pakietem Multimedialnym OSE” przekazany został szkole na podstawie umowy podpisanej przez Panią Dyrektor szkoły, a Ogólnopolską Siecią Edukacyjną.

„Szkolne Pakiety Multimedialne OSE” stanowią formę wsparcia dla szkół, realizowaną przez Ministra Cyfryzacji, w uzgodnieniu z Ministerstwem Edukacji i Nauki, za pośrednictwem Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej Państwowego Instytutu Badawczego , udzieloną w ramach projektu budowy Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej. Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa Państwowego Instytutu Badawczego, jako operator OSE, został na mocy Ustawy o Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej uprawniony do nieodpłatnego wyposażenia szkół w sprzęt komputerowy i inne urządzenia multimedialne, a także do zapewnienia szkołom usługi bezprzewodowego dostępu do Internetu wraz z niezbędnymi urządzeniami umożliwiającymi korzystanie z tych usług oraz oprogramowaniem.

„Pakiet Multimedialny OSE”  składa się z tabletu wraz z usługą mobilnego dostępu do Internetu (usługa LTE), klawiatury bezprzewodowej (Bluetooth) oraz etui.



Utworzono: 14 lutego 2021


Pomoc psychologiczno - pedagogiczna dla uczniów i rodziców, więcej informacji  na stronie MEN - tutaj


 


 


 


Utworzono: 24 grudnia 2020



 


Utworzono: 11 listopada 2020


 


 

 

UBEZPIECZENIE NNW 2020/2021

Szanowni Rodzice,


Uprzejmie informujemy, że w roku szkolnym 2020/2021 kontynuować będziemy ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) oferowane przez Compensa Towarzystwo Ubezpieczeniowe SA.


Ubezpieczenie NNW uczniów działać będzie na tych samych warunkach co w minionym roku szkolnym, z tą różnicą, że w zakresie ubezpieczenia ujęta została hospitalizacja w związku z zachorowaniem dziecka na COVID-19. Składka pozostała na tym samym poziomie, tj. 30,00 zł.


Ubezpieczenie jest dobrowolne i o objęciu nim dziecka decyduje rodzic.


W celu przystąpienia do ubezpieczenia niezbędne jest do 23 października 2020 r:



 • opłacenie składki na konto bankowe
  nr 36 1240 1138 1111 0000 0209 4405
  Tytuł przelewu: Imię i nazwisko ucznia – opłata za ubezpieczenie NNW

 • złożenie w sekretariacie szkoły oświadczenia o zapoznaniu się Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia

 • Oświadczenie

 • OWU NNW

 • Polisa

 • Załącznik 1


KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO I PLAN LEKCJI

Utworzono: 1 września 2020



KOMUNIKAT ROZPOCZĘCIE ROKU

Utworzono: 28 sierpnia 2020


Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie,


w tym roku szkolnym ze względu na pandemię rozpoczęcie roku szkolnego będzie miało inną formułę.
Spotykamy się 1 września 2020 r. o wyznaczonych godzinach i salach.


W trosce o bezpieczeństwo prosimy o punktualne przybycie.
Jednocześnie informujemy, że zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal lekcyjnych.
Po wejściu do szkoły należy bezwzględnie zdezynfekować ręce udostępnionym środkiem.


Na uczniów w salach będą oczekiwali wychowawcy.


Plik do pobrania


ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO

Utworzono: 26 czerwca 2020



Kochani Uczniowie, Drodzy Rodzice !!!


Druga połowa roku szkolnego była dla nas wszystkich szczególnie trudna.
Sytuacja epidemiczna spowodowała, że od 12 marca wszystko stanęło w miejscu, a edukacja w szkole całkowicie zmieniła swoje dotychczasowe działanie.
Rozpoczęliśmy naukę zdalną. Wierzę, że każdy na miarę swoich możliwości wykorzystał ten czas.


Szanowni Rodzice,


chciałam podziękować za współpracę oraz motywowanie swoich dzieci do nauki. Szczególnie dziękuję za pomoc i zaangażowanie w trakcie organizacji i realizacji zdalnego nauczania. Bez tej pomocy byłoby znacznie trudniej.


Drodzy Uczniowie,


gratulujemy Wam wyników uzyskanych na świadectwie promocyjnym, zdobytych nagród oraz wyróżnień.


Życzymy Rodzicom oraz Uczniom udanego wypoczynku, wspaniałej pogody i chwili zapomnienia od trosk dnia codziennego.


Do zobaczenia WKRÓTCE w murach naszej szkoły !!!


Pozdrawiamy serdecznie Dyrektor Szkoły wraz z gronem pedagogicznym.


KING OF THE ZDZ WARSZAWA

Utworzono: 12 maja 2020



Już po raz czwarty organizujemy turniej e-sportowy w Naszej Szkole. W tym roku turniej będzie miał nową formułę dostosowaną do panujących obecnie warunków i nową nazwę King of the ZDZ Warszawa.


W tej edycji wprowadziliśmy parę znaczących zmian, które pozwolą większej liczbie graczy wziąć udział w naszym przedsięwzięciu:



 • Turnieje w dwóch formatach - 5VS5 oraz 1VS1 w dwóch grach - League of Legends oraz Counter Strike Global Offensive.

 • Zwycięzca zgarnia wszystko - oznacza to, że tytularny "King" zgarnia całą pulę nagród z danej gry i kategorii.

 • Do turnieju zapisać się mogą drużyny z całej Polski składające się z min. 3 graczy (uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych).

 • Cały turniej zostanie rozegrany w systemie on-line.


Organizatorami turnieju King of the ZDZ Warszawa są Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie i Esportology.


W tegorocznej odsłonie przewidzieliśmy 64 miejsca dla drużyn Counter Strike Global Offensive oraz League of Legends, a także 128 miejsc w turnieju 1VS1 w CS:GO i LOLa. Organizacja naszego wydarzenia e-sportowego ma na celu propagowanie zdrowej rywalizacji z poszanowaniem zasad Fair play.


W tym roku nie tworzymy podziału na kategorie wiekowe a wszystkie mecze będą rozgrywane w systemie BO1 - Best of one.


Wpisowe:



 • od drużyny wynosi 50 zł ,

 • od zawodnika (w turnieju 1VS1) 10 zł.


Sposób płatności określny jest w regulaminie.


Harmonogram



NABÓR DO NIEPUBLICZNEGO TECHNIKUM USŁUGOWE ZDZ W WARSZAWIE WŁAŚNIE SIĘ ROZPOCZĄŁ !

Utworzono: 5 maja 2020


Chcesz zostać zawodowym fryzjerem, stylistą? Klasa fryzjerska to doskonały wybór!
Lubisz grać w CS:GO, LoL’a ? Z nami będziesz zawodowcem. Zapisz się do klasy E-sportowej !
Interesujesz się nagłośnieniem i oświetleniem scenicznym?
Zawód technik realizacji nagłośnień to kierunku dla Ciebie !
Gotowanie to Twoja pasja? Zostań kucharzem! Wybierz klasę gastronomiczną
Chcesz pracować w studio nagrań ? Zapraszamy na kierunku realizacji nagrań.


Z nami to możliwe!
Czekamy na Ciebie !
Rekrutacja trwa !





HARMONOGRAM EGZAMINÓW

Utworzono: 5 maja 2020



 


ZAWIESZENIE ZAJĘĆ

Utworzono: 16 marca 2020


Szanowni Rodzice i Uczniowie,
Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 kwietnia 2020 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 informuję, że ze względu na sytuację epidemiologiczną w Polsce zajęcia dydaktyczno – wychowawcze w Niepublicznym Technikum Usługowych Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Warszawie zostają zawieszone do 26 kwietnia 2020 r.


PRAKTYKI ZAWODOWE

Utworzono: 16 marca 2020


Szanowni Rodzice i Uczniowie,
klas realizujących miesięczną praktykę zawodową
Ze względu na sytuację epidemiologiczną w Polsce praktyki zawodowe dla uczniów klas: II INF, III INF, III R, III G zaplanowane na maj nie odbędą się.
Nowy termin realizacji praktyk zostanie podany po okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół.


KOMUNIKAT

Od 12 do 25 marca br.funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. To decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się KORONAWIRUSA.


Rodzicu,



 • ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Twoje i Twojego dziecka, zajęcia zostaną zawieszone od 12 marca br. W przedszkolach i szkołach podstawowych 12 i 13 marca br. będą jeszcze prowadzone działania opiekuńcze;

 • od 12 marca br. uczniowie szkół ponadpodstawowych nie przychodzą do szkół;

 • zachęcaj dziecko do samodzielnej nauki w czasie gdy nie będzie lekcji w szkole. Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodręczniki.pl. udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny;

 • jeśli masz dziecko w wieku do 8 lat, przysługuje Ci zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej ZUS;

 • przekaż osobom, które będą opiekować się Twoim dzieckiem, podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny;

 • rygorystycznie przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz;

 • śledź na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora szkoły. Uczniu,

 • pamiętaj o swoim bezpieczeństwie w domu. Unikaj miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi (np. komunikacja publiczna, kino, teatr, centra handlowe);

 • przerwa w funkcjonowaniu Twojej szkoły nie powinna oznaczać dni wolnych od nauki;

 • odpowiedzialnie wykorzystaj czas zawieszenia zajęć w Twojej szkole. Przeczytaj ulubioną książkę, spróbuj uzupełnić swoje wiadomości lub rozwijaj kompetencje. Skorzystaj przy tym z darmowej platformy epodreczniki.pl i materiałów rekomendowanych przez Twojego nauczyciela;

 • przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz.


WOŚP

Utworzono: 11 stycznia 2020


Kochani!
Zapraszamy Na 28 finał WOŚP
Bądźcie z nami w Strefi Smaku WOŚP Marki!!!

SIEMA!!