Staż zawodowy w Derry w Irlandii Północnej - Erasmus+ 


Od 7 do 20 maja 2018 r. uczniowie klasy II i III naszej szkoły, kierunku fryzjerskiego w ramach programu Erasmus+ odbywali staż zawodowy w Derry w Irlandii Północnej.


Dwutygodniowy pobyt obejmował zarówno doskonalenie umiejętności zawodowych w najlepszych salonach w Derry, jak i doskonalenie umiejętności językowych.


Wszyscy uczestnicy otrzymali certyfikaty odbycia stażu za granicą.


Oczywiście, nie tylko praca i nauka wypełniła pobyt uczniów technikum w Irlandii Północnej. Mieli także czas na zwiedzanie Derry i jego okolic.


   


Staż zawodowy - Granada - Hiszpanii  - Erasmus+ 


 


28 kwietnia 2019 r.  kolejna 15-osobowa grupa uczniów naszej szkoły, kształcących się w zawodach: technik informatyk i technik realizacji nagrań i nagłośnień wyjechała na praktyki zawodowe do Hiszpanii w ramach programu ERASMUS PLUS „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów szkół Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Warszawie”.


Uczniowie, oprócz zwiększenia poziomu przygotowania zawodowego  w naturalnym środowisku pracy, mieli możliwość wzmocnienia swoich kompetencji językowych, a także zapoznania ze specyfiką, lokalnymi uwarunkowaniami, historią i współczesnym funkcjonowaniem Hiszpanii.