Niepubliczne Technikum Usługowe w ZDZ w Warszawie ze specjalizacją e - sportową proponuje poza kształceniem ogólnym i zawodowym przygotowującym do egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie technik informatyk oraz technik programista, rozszerzenie programu nauczania o dodatkowy przedmiot i zajęcia w zakresie e-sportu.


Trening e-sportowy (2 godziny tygodniowo, zajęcia teoretyczne i praktyczne).


Wybrane zagadnienia tematyczne: • nauka podejmowanie decyzji oraz komunikacji w oparciu o wybrane gry komputerowe,

 • historia e-sportu,

 • psychologia w e-sporcie,

 • podstawy treningu indywidualnego i drużynowego,

 • taktyki na mapach,

 • trening liderski,

 • sposoby radzenia sobie ze stresem.


W ramach zajęć e-sportowych uczniowie będą mogli brać udział w rozgrywkach w takich grach, jak: Counter-Strike:Global Offensive, League of Legends, Heartstone, Starcraft 2, Fifa17*


*O wyborze gier komputerowych wprowadzonych do sytemu zajęć decydować będzie liczba zainteresowanych określoną grą komputerową.


DODATKOWO, UCZNIOWIE BĘDĄ MOGLI: • uczestniczyć w wydarzeniach e-sportowych : turnieje wojewódzkie/ ogólnopolskie,

 • uczestniczyć w organizacji imprez e – sportowych,

 • uczestniczyć w realizacji transmisji on – line, produkcji TV i streamingu wydarzeń e – sportowych.


Uczniowie otrzymają koszulki drużynowe z nadrukiem oraz logotypem drużyny.


ZDOBYTE UMIEJĘTNOŚCI • poprawa komunikacji międzyludzkiej,

 • wykształcenie wewnętrznej motywacji,

 • umiejętność szybkiego podejmowania decyzji,

 • umiejętność nauki na własnych błędach,

 • umiejętność logicznego myślenia i analizy,

 • umiejętność radzenia sobie ze stresem,

 • wyszkolenie indywidualne ruchowe i taktyczne,

 • nauka prowadzenia gry.


PRZYKŁADOWE PERSPEKTYWY ZAWODOWE • profesjonalni gracze e – sportowi,

 • trenerzy e – sportowi,

 • dziennikarze e – sportowi,

 • organizatorzy imprez e- sportowych,

 • komentatorzy e – sportowi,

 • sędziowie e – sportowi,

 • analitycy e – sportowi,

 • redaktorzy serwisów internetowych związanych z e – sportem.


KADRA DYDAKTYCZNA


Kadrę nauczycielską w klasie ze specjalizacją e - sportową stanowią trenerzy e-sportowi oraz nauczyciele, którzy dodatkowo będą rozwijać wiedzę z dziedziny sportów elektronicznych.