PRZEDMIOTY OGÓLNOKSZTAŁCĄCE • Język polski

 • Język angielski

 • Język niemiecki

 • Filozofia

 • Historia

 • Wiedza o społeczeństwie

 • Podstawy przedsiębiorczości

 • Geografia

 • Biologia

 • Chemia

 • Fizyka

 • Matematyka

 • Informatyka

 • Wychowanie fizyczne

 • Edukacja dla bezpieczeństwa

 • Zajęcia z wychowawcą


 


PRZEDMIOTY ZAWODOWE • Projektowanie i tworzenie stron internetowych

 • Projektowanie i administrowanie bazami danych

 • Programowanie aplikacji internetowych

 • Pracownia stron internetowych

 • Pracownia baz danych

 • Pracownia aplikacji internetowych

 • Projektowanie oprogramowania

 • Podstawy programowania

 • Programowanie obiektowe

 • Programowanie aplikacji mobilnych

 • Zaawansowane aplikacje webowe

 • Testowanie i dokumentowanie aplikacji

 • Pracownia projektowania oprogramowania

 • Pracownia podstaw programowania

 • Pracownia programowania obiektowego

 • Pracownia programowania aplikacji mobilnych

 • Pracownia zaawansowanych aplikacji webowych

 • Pracownia testowania i dokumentowania aplikacji