Nasza szkoła nie wprowadziła progów punktowych.


O przyjęciu do szkoły decyduje ocena z zachowania, rozmowa kwalifikacyjna przeprowadzona przez Dyrektora szkoły z kandydatem i rodzicami/opiekunami oraz kolejność zgłoszeń.
Liczba miejsc w każdej klasie jest ograniczona. Ilość uczniów w klasie: 16


Wymagane dokumenty** Wymagane dokumenty składa uczeń z rodzicem (opiekunem prawnym) w sekretariacie szkoły.


 WPISOWE: 600 zł.
CZESNE W KLASIE I-IV: 600 zł płatne przez 12 miesięcy
CZESNE W KLASIE V: 600 zł płatne przez 10 miesięcy


 


Opłaty prosimy regulować:
PRZELEWEM na konto ZDZ
Zakład Doskonalenia Zawodowego (organ prowadzący)
00-252 Warszawa, ul. Podwale 13  


 


Nr konta: 36 1240 1138 1111 0000 0209 4405
Tytuł wpłaty:
Imię i nazwisko ucznia, technikum, wpisowe,opłata za m-c:..........