• Podanie o przyjęcie do Szkoły


  • Oryginał świadectwa ukończenia szkoły średniej

  • Zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia nauki (skierowanie na badania wydaje Szkoła)

  • 2 zdjęcia legitymacyjneWPISOWE: 0 zł.
CZESNE W I ROKU NAUKI: 399 zł płatne przez 10 miesięcy
CZESNE W II ROKU NAUKI : 399 zł płatne przez 10 miesięcy

Opłaty prosimy regulować:
PRZELEWEM na konto ZDZ
Zakład Doskonalenia Zawodowego (organ prowadzący)
00-252 Warszawa, ul. Podwale 13  Nr konta: 36 1240 1138 1111 0000 0209 4405
Tytuł wpłaty:
Imię i nazwisko słuchacza, studium, opłata za m-c:..........