PRZEDMIOTY OGÓLNOKSZTAŁCĄCE • Język polski

 • Język angielski

 • Język niemiecki

 • Filozofia

 • Historia

 • Wiedza o społeczeństwie

 • Podstawy przedsiębiorczości

 • Geografia

 • Biologia

 • Chemia

 • Fizyka

 • Matematyka

 • Informatyka

 • Wychowanie fizyczne

 • Edukacja dla bezpieczeństwa

 • Zajęcia z wychowawcą


PRZEDMIOTY ZAWODOWE • Percepcja dźwięku

 • Audio cyfrowe

 • Wiedza o muzyce

 • Język angielski zawodowy

 • BHP

 • Akustyka i elektroakustyka

 • Systemy MIDI

 • Montaż dźwięku

 • Realizacja nagrań


PRAKTYKI ZAWODOWE